OBS: Tilmelding er nu LUKKET for alle vinterhold, da der er mindre end to måneder tilbage til sæsonslut.

PROFILER MÅ IKKE OVERSKRIVES MED ANDRE NAVNE, SØSKENDE MV SKAL OPRETTES SOM NYT MEDLEM

VI KØRER IKKE MED DIFFERENTIEREDE PRISER, MEN HALVVEJS I SÆSONEN – BLIVER PRISEN HALVERET, OG VIL HEREFTER KOSTE DET SAMME RESTEN AF SÆSONEN