Aflysning

Det sker, at vi bliver nødt til at aflyse gymnastikken på grund af arrangementer på skolerne. Gymnasterne vil blive oplyst om dette, så snart foreningen bliver underrettet. Disse aflysninger er på forhånd indregnet i kontingentet.

Forsikring

HØG har ikke nogen ulykkesforsikring, så det er forældrenes eget ansvar at have fx. en børneulykkesforsikring.

Gymnastik-lektion

En normal lektion varer 50 min. Det er vigtigt at du møder til tiden og er omklædt fra lektionens start. Det giver nemlig unødige afbrydelser og uro, hvis gymnasterne kommer “dryssende” hen ad vejen. Det kan være en god idé at medbringe lidt at drikke i forbindelse med gymnastikken.

Gymnastik og børn

Alle vore børne-gymnastikhold er baseret på, at børnene deltager i gymnastikken på egen hånd. Dette tjener selvfølgelig det formål at skabe ro og koncentration om gymnastikken.

Da det kan forekomme, at en instruktør bliver akut syg/fraværende, er det af sikkerhedsmæssige årsager vigtigt, at forældre til børn sikrer sig, at der er en instruktør til stede, inden børnene forlades.
Forældre, som venter/afhenter deres børn på skolerne skal være opmærksomme på, at det ikke er tilladt at ryge på skolerne. Endvidere er det vigtigt at “have styr på” mindre søskende, der ikke deltager i gymnastikken, så at de ikke forstyrrer.

Vær opmærksom på, at skolerne ofte er gjort rent, når gymnastikken foregår – så husk at rydde op og brug de opstillede skraldespande.

Holdstørrelse

Af økonomiske grunde skal der være min. 12 gymnaster på et hold, for at det oprettes.

Instruktører

På børnehold (små børn) og springhold vil der altid være både en instruktør og mindst en hjælpetræner. På øvrige hold er der én instruktør.

Omklædning og gymnastiktøj

Sørg altid for at være omklædt til gymnastikken. Gymnastikdragt eller shorts og T-shirt er fint. Du kan gøre gymnastik med bare tæer eller gymnastiksko. Undgå strømpesokker, da de er alt for glatte.
Der er omklædningsrum i forbindelse med gymnastiksalene, hvor det er muligt at bade.

På Vallerødskolen skal alle benytte enten omklædningsrummene eller garderoben ved siden af den store sal (nås via mellemgange), da skolen ikke ønsker at omklædning finder sted i Aulaen.

Pensionister

Der gives rabat til gymnaster over 65 år.