PROFILER MÅ IKKE OVERSKRIVES MED ANDRE NAVNE, SØSKENDE MV SKAL OPRETTES SOM NYT MEDLEM
Vi åbner for tilmelding for eksisterende medlemmer søndag den. 11 august, kl.18 og for nye medlemmer søndag den. 18 august, kl.18.