Bestyrelsen indbyder til ordinær generalforsamling d. 14 august

20-06-2024

Bestyrelsen i Hørsholm Gymnastikforening indbyder til ordinær generalforsamling  

onsdag den 14 august 2024 kl. 18.30 på Usserød Kongevej 31B 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling i henhold til foreningens love/vedtægter: 

 1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning fra den forgangne sæson  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for den forgange sæson, samt godkendelse af budget for det kommende år  

4. Fastlæggelse af kontingent  

5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden GF)  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

 

Formand Eva Nickless – genopstiller 

Næstformand Pernille Bay – genopstiller 

Sekretær Lis Eiring – genopstiller 

Kasserer Britta Jepsen – genopstiller 

Bestyrelsesmedlem Morten Louring – genopstiller 

 

Bestyrelsen konstiturere sig ved først kommende bestyrelsemøde. 

 

 

 Revisor Inge-Lis genopstiller , Marianne Munch opstiller som revisorsuppleant  

 

 7. Eventuelt